Naum. Nabor e Rubim Ibituruna   Nandi, Retiro e Rabbi Ibituruna   Nanquim, Nanael e Rama Ibituruna
     
Requinte, Rabino e Rafi Ibituruna   Retrato, Resoluto, Radia e Remo